Shenzhen AOTO Electronics Co., Ltd.
  • Headquarter:9-10F, High-Tech Zone Union Tower, No.63, Xuefu Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
  • Factory:7, Yongda Road, West District, Dayawan Development Zone, Huizhou, China.
  • Tel: +86-755-2671 9871 (Overseas)
  • Fax: +86-755-2671 9871 (Overseas)
  • Service line: 400 888 9900 (Domestic)
  • E-mail: led@aoto.com
  • Website: www.aoto.com
Copyright © Shenzhen AOTO Electronics Co., Ltd.  | Headquarter:9-10F, High-Tech Zone Union Tower, No.63, Xuefu Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
Service line (0086)400 888 9900
E-mail led@aoto.com
Download   AOTO APP